Slider

Czym jest outsourcing?


Outsourcingiem ( z ang. out – zewnętrzne , source – źródło) to proces coraz częściej spotykany w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach. Polega on na wydzielaniu i zleceniu podmiotom z zewnątrz zakresów, które dotychczasowo dokonywane były wewnątrz przedsiębiorstwa. 

Obsługa procesów zakupowych


Outsourcing procesów zakupowych to zjawisko w naszym kraju bardzo młode.  Zaopatrzenie w całości lub w danym zakresie powierzane jest naszej firmie, a my bazując na swoim doświadczeniu i znajomości rynkowej oferujemy najkorzystniejsze rozwiązania zakupowe dla przedsiębiorstwa zlecającego.

Przedsiębiorstwa i instytucje nie zdają sobie często sprawy jakie korzyści i oszczędności przynosi dobrze zorganizowany dział zakupów. Oczywiście zatrudnienie specjalistów wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego warto oprzeć swoje działania na firmie zewnętrznej. Dodatkowym atutem takiego wyboru jest odroczony termin płatności za nasze usługi. Przy stałej długotrwałej współpracy odroczenie płatności wobec naszej firmy może wynieść nawet 180 dni. To pozwala na zwiększenie płynności finansowej wielu jednostek gospodarczych.

Odpowiednio zarządzane i zracjonalizowane procesy zakupowe umożliwiają zakup produktów o wyższej jakości i po niższych kosztach.